029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Освітні програми:

«Документно-інформаційний супровід кадрової роботи»

« Інформаційне документовпорядження »

029Students

 

Кафедра теорії та методики професійної підготовки є випусковою і проводить підготовку фахівців на спеціальність 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа за такими освітніми програмами:

 

* за освітнім ступенем бакалавр за спеціальністю 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа за освітньою програмою: «Документно-інформаційний супровід кадрової роботи».

 

* за освітнім ступенем магістр за спеціальністю 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа за освітньою програмою: «Інформаційне документовпорядження».