Курси підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних, інших працівників освітньої галузі за різними освітніми напрямами/освітніми програмами на Інженерно-педагогічному факультеті

kursy1

 

   Інженерно-педагогічний факультет пропонує курси підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів загальної середньої, професійної, фахової передвищої та вищої освіти з урахуванням побажань замовників освітніх послуг (Постанова КМУ № 800 від 21.08.2019 р.).

 

    Відповідно до положень «Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» для підвищення кваліфікації вказаних осіб та «Положення про надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, управлінських кадрів та інших працівників освітньої галузі за різними освітніми напрямами/освітніми програмами» затвердженого на засіданні Вченої ради НПУ імені М.П. Драгоманова (протокол № 2 від 24 вересня 2020 р.) пропонуємо освітні програми з обсягами: 30; 60; 90; 120, 150 і 180 годин.