Науково-методична Рада факультету

 

СКЛАД НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ 

 

факультету технологій і дизайну на 2022-2023 навчальний рік

 

Голова – Корець Микола Савович – доктор педагогічних наук, професор кафедри інженерії та технології виробництва;

 

Секретар – Іщенко Світлана Михайлівна – доктор філософії за спеціальністю 015 Професійна освіта, доцент кафедри інженерії та технології виробництва, заступник декана з наукової та виховної роботи.

 

Члени науково-методичної ради факультету:

 

1. Шевченко Володимир Вікторович – кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри інженерії та технологій виробництва, (заступник голови);

 

2. Дерман Лілія Миколаївна – кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри дизайну;

 

3. Харламенко Валентина Борисівна – кандидат педагогічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри технологічної освіти;

 

4. Яшанов Сергій Микитович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій;

 

5. Кільдерова Лілія Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри технологічної освіти;

 

6. Сковронський Богдан Володимирович – кандидат філософських наук, доцент кафедри дизайну;

 

7. Шпильовий Юрій Вікторович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформаційних систем і технологій.