Науково-методична Рада факультету

СКЛАД НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ 

факультету технологій і дизайну на 2022-2023 навчальний рік

 

Голова – Субіна Оксана Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики професійної підготовки; 

Секретар – Іщенко Світлана Михайлівна – доктор філософії за спеціальністю 015 Професійна освіта, доцент кафедри теорії і методики професійної підготовки, заступник декана з наукової та виховної роботи

 

Члени науково-методичної ради факультету:

1. Шевченко Володимир Вікторович – кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри інженерії та технологій виробництва, (заступник голови);

 

2. Дерман Лілія Миколаївна – кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри дизайну;

 

3. Титова Наталія Михайлівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії і методики професійної підготовки;

 

4. Харламенко Валентина Борисівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувача кафедри технологічної освіти,

 

5. Яшанов Сергій Микитович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій;

 

6. Чернова Тетяна Юріївна – в.о. декана факультету, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри технологічної освіти;

 

7. Кільдерова Лілія Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри технологічної освіти;

 

8. Немченко Юрій Владиславович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інженерії та технологій виробництва;

 

9. Сковронський Богдан Володимирович – кандидат філософських наук, доцент кафедри дизайну;

 

10. Шпильовий Юрій Вікторович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформаційних систем і технологій.