ЗАКРІПЛЕННЯ ОТРИМАНИХ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ

Студенти першого курсу, активно здійснюють процес закріплення отриманих теоретичних знань на лекціях, шляхом виконання лабораторно-практичних робіт із дисципліни" Основи фундаментальних та прикладних наук".

 

Lab rfa 01

 

Важливо пам'ятати, що глибоке розуміння природи того, чи іншого процесу дозволяє досить успішно розв'язувати різноманітні технічні проблеми і розробляти новітні технології виробництва, які мають і матимуть важливе значення для нашої держави.

 

Lab rfa 02

Lab rfa 03

Кафедра Інженерії та технологій виробництва реалізує політику у даному напрямку!!!